NOVOSTI / BRAVE S VIšESTRUKIM TOčKAMA ZAKLJUčAVANJA - SERIJA 8000

Brave s višestrukim točkama zaključavanja - Serija 8000

Novom serijom 8000 Wilka upotpunjuje svoju ponudu i time pruža cjelokupnu uslugu u području aluminijske i čelične stolarije za brave s jednostrukim i višestrukim točkama zaključavanja u jednokrilnim i dvokrilnim evakuacijskim vratima.

Sa svojim „potpunim paketom bez briga”, WILKA pruža sve na jednom mjestu: od stalne osobe za kontakt do jednostavnijeg planiranja i nabave.

Saznajte više

URED, VELEPRODAJA, SHOWROOM
Ljudevita Gaja 62A
HR-10430 Samobor
Croatia
MALOPRODAJA
Ljudevita Gaja 62A
HR-10430 Samobor
Croatia
TELEFON
+385 (0)1 / 5806 341
FAX
+385 (0)1 / 5806 342
E-MAIL