Kategorije proizvoda Brendovi Proizvodi prema namjeni
PROIZVOD PREMA NAMJENI / OPREMA ZA PROTUPOžARNA VRATA / IZOLACIJSKI MATERIJALI
OPREMA ZA PROTUPOžARNA VRATA
Pokaži izbornik
Izolacijski materijali

Izolacijski materijali su kompresibilni, fleksibilni matrični materijali koji se mogu koristiti u prazninama ili kao pokrovni pojas za zaštitu od požara. Materijali pokazuju izolacijska svojstva te su otporni na toplinu.

Područja primjene:

  • brtveni material za industrijsku i kućansku primjenu
  • dodatna izolacija za aluminijske peći
  • ekpanzijski zglobovi
  • protupožarna drvena, željezna ili aluminijska vrata
  • izolacija toplinskih akumulatora i bojlera
  • brtvenje popločanih peći i dimnjaka
  • punjenje šupljih prostora
  • osnovni produkt za mokre postupke
  • za akustičnu izolaciju

 Za više informacija pogledajte priloženi katalog.

Izolacijski materijali-1 Izolacijski materijali-2 Izolacijski materijali-3 Izolacijski materijali-4 Izolacijski materijali-5