Kategorije proizvoda Brendovi Proizvodi prema namjeni
PROIZVOD PREMA NAMJENI / OPREMA ZA PROTUPOžARNA VRATA / REAKTIVNI MATERIJALI
OPREMA ZA PROTUPOžARNA VRATA
Pokaži izbornik
Reaktivni materijali

Pjenasti reaktivni materijali proširuju svoj volumen u slučaju požara kako bi se zabrtvilo otvore ili praznine te tako spriječilo širenje požara. Postoje različiti proizvodi, ovisno o području primjene, primjerice fleksibilni reaktivni materijali, koji odmah reagiraju, ili stabilni pjenasti materijal koji stvara pritisak.

Rolf Kuhn GmbH pruža odgovarajuću zaštitu pjenastim građevinskim materijalom.

Reaktivni proizvodi su na bazi grafita, fosfata, silikata i vermikulita.

Područja primjene:
 • protupožarna čelična i aluminijska vrata 
 • posebna područja primjene, primjer izolacija brave i šarke
 • fasade
 • sigurnostni kabineti, kontrolni kabineti
 • suhi inženjering: pregradne stjene i stropne konstrukcije
 • praznine
 • vratni okviri
 • nadzorni otvori, pregradni zidovi i stropne konstrukcije
 • podignuti podovi
 • otvori za cijevi
 • komponente zglobova
 • cijevi kablova
 • ventili za gorivo, pneumatski diskovi

Za više informacija pogledajte priloženi katalog.

Reaktivni materijali-1 Reaktivni materijali-2 Reaktivni materijali-3