Kategorije proizvoda Brendovi Proizvodi prema namjeni
PROIZVOD PREMA NAMJENI / OPREMA ZA PROTUPOžARNA VRATA / SIGURNOST I UPRAVLJANJE
OPREMA ZA PROTUPOžARNA VRATA
Pokaži izbornik
Sigurnost i upravljanje
DICTATOR sigurnosni i upravljački uređaji za operatere zaštite od požara uključuju različite komponente za akustičku i optičku signalizaciju kretanja protupožarnih vrata i različitih razvodnika za pokretanje naredbi.
 
 
Linija proizvoda DICTATOR uključuje više posebnih upravljačkih uređaja i komponenti potrebnih za automatiziranje protupožarnih vrata.
 
Za više informacija pogledajte katalog.
 
DOWNLOAD