Kategorije proizvoda Brendovi Proizvodi prema namjeni
PROIZVOD PREMA NAMJENI / SUSTAVI ZAKLJUčAVANJA / KR 1000 KONTROLA PRISTUPA
SUSTAVI ZAKLJUčAVANJA
Pokaži izbornik
KR 1000 Kontrola Pristupa

KR 1000 je sustav koji omogućava kontroliran ulaz u objekt. Ima podesivno vrijeme ulaza i način pristupa u sustav je s karticom ili PIN kodom.

Za više informacija pogledati priloženi katalog.

DOWNLOAD