Kategorije proizvoda Brendovi Proizvodi prema namjeni
PROIZVOD PREMA NAMJENI / SUSTAVI ZAKLJUčAVANJA / SUSTAV VELIKOG GENERALNOG GLAVNOG KLJUčA
SUSTAVI ZAKLJUčAVANJA
Pokaži izbornik
Sustav velikog generalnog glavnog ključa

Sustav velikog generalnog glavnog ključa omogućuje razdvajanje pristupa u zasebne grupe i podgrupe, ovisno o odgovornosti i potrebama zaposlenika s naglaskom na više mogućnosti u horizontalnoj hijerarhiji pristupa. 

Prednost je neograničen broj dostupnih kombinacija, linija pristupa, tj. grupa te broja dostupnih vrata.