Kategorije proizvoda Brendovi Proizvodi prema namjeni
VRSTE PROIZVODA / DICTATOR / OPREMA ZA DIZALA / PRIGUšIVAč ZA VRATA DIZALA
DICTATOR
Prigušivač za vrata dizala

Vrata dizala moraju se usporiti kako bi sigurno i pouzdano došla u konačne položaje. U tu svrhu DICTATOR isporučuje mehaničke, hidrauličke prigušivače vrata dizala.

Saznajte više u katalogu.

 
DOWNLOAD