Kategorije proizvoda Brendovi Proizvodi prema namjeni
PROIZVOD PREMA NAMJENI / VRTIćI I šKOLE / HS-25 - ZAšTITNI ZASUN
VRTIćI I šKOLE
Pokaži izbornik
HS-25 - zaštitni zasun

Zaustavnik za vrata sa aktivnom zaštitom za prste

Osnovne značajke zaštitnog zasuna su:

  • Izbjegavanje mjesta prignječenja i odsijecanja
  • sprečava nehotično zatvaranje vrata
  • permanentna zaštitna funkcija automatskom aktivacijom kod otvaranja vrata
  • ručno otključavanje s obje strane vrata
  • zasuni opcionalno zamjenjivi okruglom ručkom po želji prikladno elementu vrata
  • idealno za korištenje u jaslicama i ustanovama za dnevni boravak djece

Okretni gumb može se zamijeniti s bilo kojim gumbom. Idealno je za korištenje u centrima za dnevnu skrb, školama, vrtićima, staračkim domovima i bolnicama.

Više informacija potražite u katalogu. 

 
DOWNLOAD
HS-25 - zaštitni zasun-1 HS-25 - zaštitni zasun-2 HS-25 - zaštitni zasun-3 HS-25 - zaštitni zasun-4