Kategorije proizvoda Brendovi Proizvodi prema namjeni
VRSTE PROIZVODA / DICTATOR / OPREMA ZA DIZALA / ZATVARAčI
DICTATOR
Zatvarači

DISTATOR zatvarači vrata su mehaničko rješenje za zatvaranje vrata koji sprječavaju lupanje vrata. Mogu biti postavljeni skriveno ili na vrata. 

Saznajte više u katalogu.

DOWNLOAD