Kategorije proizvoda Brendovi Proizvodi prema namjeni
VRSTE PROIZVODA / DICTATOR / USPORIVAčI ZA VRATA / RADIJALNI USPORIVAčI
DICTATOR
Radijalni usporivači

Radijalni usporivači osiguravaju kontrolu i prigušenje rotirajućih i linearnih pokreta na velikim udaljenostima. Idealni su za izbjegavanje sila velike mase jer kontroliraju i smanjuju brzinu tijekom cijelog putovanja pokretnih objekata, npr. kliznih vrata, ograda ili vagona u konstrukciji strojeva.

Sve se vrste mogu kontinuirano podešavati. 

Za više informacija pogledajte katalog.

DOWNLOAD