Kategorije proizvoda Brendovi Proizvodi prema namjeni
VRSTE PROIZVODA / DICTATOR / OPREMA ZA DIZALA / ZATVARAč VRATIJU LIFTA
DICTATOR
Zatvarač vratiju lifta

Za sigurno i pouzdano zatvaranje vrata liftova različitih izvedbi DICTATOR isporučuje odgovarajući raspon zatvarača za vrata. 

Saznajte više u katalogu.

 

DOWNLOAD